ผลงาน นักเรียน โรงเรียนสอนการแสดง ป็อกเร็ก ม้าเหล็ก

สอนการแสดง โรงเรียนสอนการแสดง ครูม้าเหล็ก ครูเค กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เน้นเพิ่มทักษะความกล้าด้านการแสดง สร้างความมั่นใจให้ลูกหลานของท่าน หลักสูตรการเรียนการแสดง (Acting) โดยครูผู้เชี่ยวชาญ ดีที่สุดเพราะผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านการศิลปะแสดงอย่างรอบด้าน ผู้เรียนจะได้เรียนเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการแสดง การเข้าถึงตัวละคร การแสดงสื่อสารทางอารมณ์ ในการแสดงหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแสดงภาพยนต์ ละครโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ โฆษณา ดารา โทรทัศน์

ผลงานนักเรียนสอนการแสดงโดย คุณครูม้าเหล็ก

ป็อก เร็ก ม้าเหล็ก

ดาราเด็กช่อง7-เรียนแสดง

ดาราละคร-ช่อง7-สมัครแสดง

นักเรียน-โรงเรียนสอนการแสดงป็อกเร็กม้าเหล็ก

สอนการแสดง-ละคร-ช่อง7

โรงเรียนสอนเป็นดารา-นักแสดง-ละคร-โฆษณา

สอนแสดงละคร-เด็ก-ผู้ใหญ่

เรียนการแสดง-เด็ก-ความมั่นใจ

โรงเรียนสอนการแสดงเด็ก-โฆษณา-ดารา-ละครโรงเรียนการแสดง-ป็อกเร็กม้าเหล็ก